Zasady obowiązujące na zajęciach z psychiatrii rok 4

w semestrze letnim roku akademickiego 2020\2021

  1. Zajęcia odbywają się hybrydowo: on-line i stacjonarnie (kontaktowo).

  2. Na obie formy zajęć studenci są obowiązani zgłaszać się punktualnie; osoby, które spóźnią się na zajęcia stacjonarne do Szpitala Nowowiejskiego nie będą miały możliwości wejść na zajęcia, co skutkuje nieobecnością.

  3. Podczas zajęć online student jest zobowiązany posiadać sprawnie działające urządzenia umożliwiające aktywne korzystanie z zajęć (kamera i mikrofon).

  4. Przed zajęciami stacjonarnymi (wtorki i czwartki) należy wypełnić ankietę Covid

  5. Aby wejść na teren szpitala na portierni należy okazać legitymację studencką

  6. Po wejściu do szpitala każdorazowo będzie mierzona temperatura.

  7. Udział w klinicznych zajęciach praktycznych może wziąć jedynie osoba zdrowa.

  8. Na zajęciach stacjonarnych obowiązuje strój na zmianę - obuwie i fartuch.

  9. Podczas ćwiczeń klinicznych, jak i na całym terenie szpitala obowiązuje stosowanie masek zakrywających usta i nos.

  10. W czasie zajęć każdy student powinien korzystać z własnych przyborów niezbędnych w toku nauki.

  11. Na zajęcia stacjonarne studenci przychodzą 15 min. wcześniej, aby zdążyć się przebrać w wyznaczonym do tego miejscu (szatnia studencka, sala 032).

  12. Prosimy nie przynosić na zajęcia wartościowych rzeczy. Za pozostawione w szatni rzeczy Klinika nie ponosi odpowiedzialności.

  13. Do zaliczenia zajęć niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich seminariach i ćwiczeniach.