Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należy do pierwszych akademickich klinik w Polsce.

Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego należy do pierwszych akademickich klinik w Polsce. Jej losy splecione są z dziejami Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, a także historią kilku szpitali psychiatrycznych Warszawy, na bazie których Klinika funkcjonuje nieprzerwanie od 1862 roku. Obecnie pracujemy w historycznym budynku Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM należy dziś do liderów warszawskiej psychiatrii pod względem opieki nad pacjentami, dydaktyki psychiatrycznej oraz badań naukowych.
Misją naszej Kliniki jest nauczanie psychiatrii studentów medycyny, szkolenie podyplomowe lekarzy i przyszłych naukowców, szkolenie specjalizacyjne, prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychiatrii i uzależnień oraz świadczenie opieki psychiatrycznej na możliwie najwyższym poziomie. Dbamy o dostęp do najnowszej wiedzy w dziedzinie psychiatrii i włączanie osiągnięć badań naukowych do dydaktyki i codziennej praktyki klinicznej.
Zgodnie z wieloletnią tradycją do najważniejszych kierunków badawczych realizowanych przez pracowników Kliniki należy elektrofizjologia, medycyna snu, psychofarmakologia i terapia monitorowana, genetyka psychiatryczna, medycyna uzależnień oraz seksuologia. Zespół zaangażowanych klinicystów i utalentowanych badaczy Kliniki realizuje innowacyjne projekty we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której staramy się ukazać najważniejsze fakty z historii Kliniki, zaprezentować szczegóły zainteresowań badawczych i najważniejsze osiągnięcia naszych pracowników.

Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego