Promotor: prof. dr hab. med. Waldemar Szelenberger

Tadeusz Nasierowski: Czołowi psychiatrzy przełomu XIX i XX wieku: dziedzictwo myśli i postaw, 1991  
Krzysztof Skubis: Ocena środków psychotropowych na podstawie analizy widmowej czynności bioelektrycznej mózgu, 1991  
Michał Skalski: Badania snu w diagnostyce pacjentów uzależnionych od alkoholu, 1992
Dariusz Wasilewski: Terapia majaczenia alkoholowego metodą szybkiego nasycania, 1995  
Anna Basińska: Elektrofizjologiczne wskaźniki zaburzeń percepcji i uwagi w schizofrenii, 1997  
Maria Radziwoń-Zaleska: Terapia monitorowana depresji, 1998  
Szymon Niemcewicz: Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej, 1999  
Dariusz Maciej Myszka: Neurofizjologiczne wskaźniki uwagi ciągłej u chłopców z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD), 2002 
Wojciech Androsiuk: Dynamika i topografia czynności bioelektrycznej mózgu podczas snu fizjologicznego, 2006 
Marta Karolina Androsiuk: Patofizjologia bezsenności pierwotnej, 2008 
Jadwiga Anna Przybyłowska: Struktura osobowości a ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z depresją, 2009 
Maciej Kopera: Funkcje poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu, 2010 
Dorota Wołyńczyk-Gmaj: Ilościowa analiza EEG w stanie czuwania w ocenie zaburzeń snu, 2010 
Joanna Wilkowska-Chmielewska: Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych, 2011 
Małgorzata Fornal-Pawłowska: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej, 2011 
Bartłomiej Gmaj: Badanie patofizjologii zaburzeń lękowych za pomocą endogennych potencjałów wywołanych, 2012 
Anna Justyna Piotrowska: Neurofizjologiczne mechanizmy wzbudzenia we śnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bezsennością, 2012 
Tadeusz Piotrowski: Neurofizjologiczne wskaźniki zaburzeń uwagi u pacjentów z epizodem depresyjnym, 2012 
Piotr Januszko: Badanie neurofizjologicznych parametrów snu w somnambulizmie,2013

Promotor: prof. dr hab. med. Marcin Wojnar

Sylwia Fudalej: Związek wybranych czynników genetycznych z predyspozycją do zachowań samobójczych, 2008 
Andrzej Jakubczyk: Uwarunkowania i znaczenie impulsywności w uzależnieniu od alkoholu, 2010

Promotor: dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska 

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz: Terapia monitorowana depresji - potencjalizacja jonami magnezu, 2012 
Grzegorz Witkowski: Czynniki wpływające na ryzyko utrzymywania się objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii w trakcie hospitalizacji, 2018

HABILITACJE

Marcin Wojnar: Ryzyko nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, 2006 
Tadeusz Nasierowski: Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po przewrocie bolszewickim, 2007  
Maria Radziwoń-Zaleska: Terapia monitorowana depresji - zastosowanie w praktyce klinicznej, 2011