Psychopatologia wybranych zaburzeń psychicznych i ich obraz w sztuce filmowej

16.02.2017  Psychopatologia schizofrenii dr n. med. Szymon Niemcewicz /4 godziny/

23.02.2017  Filmowa schizofrenia i zaburzenia psychotyczne.
dr n. med. Maciej Kopera /4 godziny/

02.03.2017  Psychopatologia zaburzeń nerwicowych – Nerwica natręctw, Panika, Agorafobia. dr n. med. Szymon Niemcewicz /2 godziny/

09.03.2017  Obraz lęku i nerwicy w filmie. dr n. med. Maciej Kopera /4 godziny/

16.03.2017  Psychopatologia zaburzeń afektywnych. dr n. med. Szymon Niemcewicz /4 godziny/

23.03.2017  Obraz zaburzeń nastroju w filmie. dr n. med. Piotr Januszko /4 godziny/

30.03.2017  Psychopatologia zaburzeń odżywiania – Anoreksja i Bulimia. dr n. med. Szymon Niemcewicz /4 godziny/

06.04.2017  Filmowy obraz zaburzeń odżywiania się. dr n. med. Maciej Kopera /4 godziny/

Literatura obowiązkowa:
Psychiatria. Skrypt dla studentów. A. Klimkiewicz, M. Wojnar i M. Radziwoń- Zaleska (red). Oficyna WUM, Warszawa 2015
Jarema Marek, Jabłońska Jolanta. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011…

Literatura uzupełniająca:
Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red) Psychiatria, wydanie II. Tom I, Podstawy psychiatrii. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2010