Z aktualnych danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji wynika, iż czyny pedofilne należą do najczęstszych przestępstw przeciwko wolności seksualnej w Polsce. Pomimo opracowania naukowych koncepcji dotyczących przyczyn przestępczości seksualnej wiedza na temat tego zjawiska wciąż pozostaje niewystarczająca.

Niniejszy projekt ma na celu zbadanie uwarunkowań neurobiologicznych i psychologicznych czynów pedofilnych. Podjęta zostanie próba analizy procesów poznawczych i emocjonalnych w grupie sprawców tego rodzaju przestępstw. Uwzględnione zostaną zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty kontroli zachowania, podejmowania decyzji oraz zdolności do rozpoznawania emocji i stanów psychicznych innych osób. Jednocześnie, z wykorzystaniem metody rezonansu magnetycznego, poszukiwane będą neuronalne mechanizmy tych procesów.

Aby możliwe było wyodrębnienie cech specyficznych dla sprawców czynów pedofilnych, projekt przewiduje zbadanie i porównanie osób należących do czterech grup:

a) pedofilów, którzy mieli fizyczny kontakt z dzieckiem;
b) pedofilów, którzy nie mieli fizycznego kontaktu z dzieckiem;
c) sprawców zgwałceń osób dorosłych;
d) osób zdrowych.

Niniejszy projekt pomoże poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów leżących u podłoża preferencji seksualnych sprawców czynów pedofilnych i rzucić światło na procesy uniemożliwiające tej grupie osób kontrolę nad impulsami seksualnymi. W przyszłości wyniki niniejszych badań mogą potencjalnie przyczynić się do opracowania trafniejszych metod diagnozy i pomocy terapeutycznej.

Zapisz