Opętanie i inne stany nagłe w psychiatrii

●  30 godzin seminariów
●  cykl 7spotkań,
●  miejsce odbywania zajęć: Katedra I Klinika Psychiatryczna ul. Nowowiejska 27 sala wykładowa na parterze

● daty i godziny spotkań: wtorki godzina 13:30
Hipnoza, trans – na przestrzeni wieków i w różnych kulturach (B. Gmaj) 3h 10 min. 21 II
Kiedy życie boli bardziej niż śmierć- ryzyko samobójstwa, interwencje kryzysowe (S. Fudalej) 3 h 15 min 28 II
Ostre pobudzenie i agresja w praktyce psychiatrycznej (S. Niemcewicz) 3h 15 min 7 III
Opętanie w ujęciu medycznym (B. Gmaj) 3h 15 min. 14 III
Stany nagłe na podłożu somatycznym (S. Fudalej) 3 h 15 min 21III
Histeria: pierworodne dziecię psychoanalizy (T. Gajda) 3 h 10 min 28 III
Dramatyczne objawy przy zachowanym krytycyzmie – nerwica natręctw (B. Gmaj) 3 h 10 min 4 IV

Literatura obowiązkowa:
M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa. PZWL, 2011.

Literatura uzupełniająca:
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. Klasyfikacja Zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10.…