prof. dr hab. Marcin Wojnar

Nastrój, impulsywność i genetyka, a wyniki terapii osób uzależnionych od alkoholu

Niniejszy projekt prowadzony jest od wielu lat przez Klinikę Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy z University of Michigan Addiction Center. Celem badania jest identyfikacja psychopatologicznych i neurobiologicznych czynników ryzyka nawrotu picia u osób podejmujących terapię uzależnienia od alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem czynników genetycznych, kontroli zachowania oraz zmiennych afektywnych. W ramach projektu w sposób kompleksowy oceniane są: zmienne demograficzne, doświadczenie traumy w okresie dzieciństwa, nasilenie objawów depresyjnych, zaburzenia snu, impulsywność, cechy osobowości, inteligencja emocjonalna, oparcie społeczne, historia prób samobójczych, wywiad rodzinny dotyczący występowania zaburzeń psychicznych oraz używania alkoholu. Ocena uwarunkowań neurobiologicznych odbywa się poprzez analizę funkcjonalnych polimorfizmów genów związanych z aktywnością układu serotoninergicznego i dopaminergicznego. Grupę badaną stanowią osoby uzależnione od alkoholu, podejmujące leczenie odwykowe w warunkach oddziału zamkniętego. Grupę kontrolną stanowią osoby zdrowe, u których nie stwierdzono cech szkodliwego używania alkoholu lub objawów uzależnienia.