Medycyna snu

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się w poniedziałki, o godzinie 13.30 i odbywają się w sali wykładowej Szpitala Nowowiejskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27

13. 02. Fizjologia snu i czuwania – 4 godziny – dr M. Skalski

20. 02. Metody diagnostyczne w medycynie snu: PSG, aktografia, skale – 3 godziny – dr M. Skalski

27. 02. Klasyfikacja zaburzeń snu i rozpowszechnienie zaburzeń snu – 4 godziny – dr M. Skalski

06. 03. Patogeneza i diagnostyka bezsenności – 4 godziny – dr M. Skalski

13. 03. Niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie bezsenności – 4 godziny – dr M. Skalski

20. 03. Nadmierna senność (z narkolepsją) – 4 godziny – dr D. Wołyńczyk-Gmaj

27.03. Parasomnie i zaburzenia ruchowe podczas snu – 4 godziny – dr P. Januszko

03. 04. Chronobiologia i zaburzenia rytmów okołodobowych – 3 godziny – dr M. Skalski

Literatura obowiązkowa:
Klimkiewicz A., Wojnar M., Radziwoń-Zaleska M.: Psychiatria. Skrypt dla studentów. Warszawa, WUM, 2015.
Jarema M., Rabe-Jabłońska J.: Psychiatria – Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, PZWL, 2011

Literatura uzupełniająca:
1 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta.