Gdy patrzysz, widzisz wciąż człowieka – historyczne, etyczne i prawne aspekty psychiatrii

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13.30 i odbywają się w sali wykładowej Szpitala Nowowiejskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 27

15. 02. Historia psychiatrii – historia schizofrenii, zaburzeń nastroju, uzależnień, zaburzeń organicznych i zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /3 godziny/

22. 02. Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi podczas II wojny światowej – początek ludobójstwa
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny /

01.03. Psychiatria polityczna w Związku Sowieckim. Związki psychiatrii z polityką w Polsce
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /3 godziny/

08. 03. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
Omówienie ustawy (m. in. takich kwestii jak: przyjmowanie do szpitala psychiatrycznego, wypisywanie ze szpitala, stosowanie różnych form przymusu bezpośredniego, wnioskowanie o umieszczenie pacjenta wbrew woli w domu pomocy społecznej, psychiatria środowiskowa i inne). Pokazanie na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego problemów pojawiających się przy stosowaniu ustawy
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny/

15. 03. Sprawy karne.
Omówienie kodeksów karnych (kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy) oraz takich kwestii jak: poczytalność sprawcy czynu zabronionego, stosowanie środka zabezpieczającego, zdolność do udziału w postępowaniu i inne. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tych sprawach
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny/

22.03. Sprawy karne.
Przedstawienie opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących osób z różnymi rozpoznaniami:
schizofrenia, zaburzenia afektywne, stany wyjątkowe, konwersja itd.
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny/

29.03. Sprawy cywilne.
Ubezwłasnowolnienie, oświadczenie woli, zawieranie małżeństwa przez osoby chore psychicznie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tych sprawach
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny/

12.04. Sprawy cywilne.
Przedstawienie opinii sądowo-psychiatrycznych dotyczących osób z różnymi rozpoznaniami w tych sprawach
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski /4 godziny/

Literatura obowiązkowa:
1. Psychiatria – Podręcznik dla studentów medycyny (red. Jarema M.), Warszawa, PZWL, 2016
2. Psychiatria. Skrypt dla studentów (red. Klimkiewicz A., Wojnar M., Radziwoń-Zaleska M.), Warszawa, WUM, 2015.
3. …
Literatura uzupełniająca:
– T. Nasierowski: Historia schizofranii. „Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej”, 2007, t. 7, nr 1, s. 42-49.

– T. Nasierowski: Historia zaburzeń nastroju. „Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej”, 2007, t. 7, nr 2, s. 75-86.

– T. Nasierowski: Historia uzależnień. „Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej”, 2007, t. 7, nr 3, s. 118-127.

– T. Nasierowski: Historia zaburzeń organicznych i zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych. „Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej”, 2007, t. 7, nr 4, s. 184-191.

– T. Nasierowski: Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe [w:] Psychiatria, t. 1 Podstawy psychiatrii. Wrocław 2010. Elsevier Urban & Partner, s. 1-56.

– T. Nasierowski: Kontekst polityczny – psychiatria wobec ideologii [w:] Psychiatria, t. 3 Metody leczenia Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Wrocław 2012. Elsevier Urban & Partner, s. 691-701.

– T. Nasierowski, Psychiatria a wolnomularstwo w Polsce (przełom XIX – XX wieku), Wyd. Neriton. Warszawa 1998

– T. Nasierowski, Z czarta kuźni rodem… Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.

– T. Nasierowski, Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Wyd. Neriton. Warszawa 2008.

– Zagłada chorych psychicznie. Pamięć i historia (red. nauk. Tadeusz Nasierowski, Grażyna Herczyńska, Dariusz Maciej Myszka), Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury. Warszawa 2012