Zasady obowiązujące na zajęciach dla studentów

In by Piotr Januszko

1. Zajęcia stacjonarne, czyli seminaria i ćwiczenia odbywają się w Szpitalu Nowowiejskim.
2. Szatnia studencka jest zlokalizowana w podziemiach, trzeba wejść do budynku środkową klatką, przechodząc najpierw przez dziedziniec szpitala.
3. Zmiana obuwia jest obowiązkowa.
4. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanepidu podczas zajęć obowiązują jednorazowe maseczki ochronne  oraz mycie lub dezynfekcja rąk, a także noszenie fartucha. 
5. Prosimy o przychodzenie 5-10 min wcześniej, aby stawiać się punktualnie na zajęcia.
6. Informacja dla VI roku:
– Od 29. 11. 2021 wprowadzamy imienne karty ćwiczeniowe, na których każdy student ma zbierać pieczątki od asystenta, potwierdzające jego uczestnictwo w ćwiczeniach. Przedstawienie w dniu kolokwium wypełnionej karty z wszystkimi obecnościami będzie niezbędne do zaliczenia zajęć.