VII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”

In by psychwaw

16 listopada 2018

sala Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego (Kampus Główny UW)

Do 21 października można zgłaszać propozycje wystąpień na interdyscyplinarną konferencję naukową VII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”, która odbędzie się 16 listopada w sali Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego (Kampus Główny UW).
Konferencja będzie gromadzić przedstawicieli różnych nauk, w których odnaleźć można wkład i inspiracje dorobkiem Kępińskiego. Do poruszanych zagadnień należeć będzie m.in. model nauki w ujęciu Kępińskiego, kwestia interdyscyplinarności podejścia psychiatrycznego, rola i koncepcja rozumienia w leczeniu psychiatrycznych, a także zagadnienia filozoficzne, etyczne i antropologiczne. Do potwierdzonych gości należą: prof. dr hab. Zofia Rosińska, dr hab. prof. UMCS Andrzej Kapusta, dr Mira Marcinów i dr Jerzy Zadęcki (uczeń Kępińskiego).
Abstrakty do 3000 znaków ze spacjami prosimy przesyłać na adres kepinski@osfp.org.pl.

Więcej na stronach:

Facebook